Начало

Вече пет години приемаме грижата за хората присърце и не спираме да се усъвършенстваме.

Предстои ни откриване на дом за възрастни „Магнолия 2“

Открихме на 07.04.2015 дом за възрастни „Магнолия“

Много възрастни хора по стечение на различни обстоятелства и житейска съдба имат нужда от обгрижване.

В нашата бедна Родина един от най-неприятните изрази е „старчески дом“.

В другите държави домът за възрастни и немощни хора е пансион, хоспис и постъпване в такава институция е равностойно на настаняване на дете в ясла и детска градина.

Възрастните хора имат нужда от внимание и грижа целодневно и денонощно, да общуват по между си, да имат социални контакти.